Uchwała nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf