Uchwała nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Pobierz dokument - format pdf