Zarządzenie Nr 237/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2019

Zarządzenie Nr 237/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2019 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników majątkowych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf