Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.23.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont biura obsługi interesantów" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Ratusza" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 18.12.2019 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8 i 12 - format zip

Załączniki nr 9-11 do SIWZ - kosztorys, dokumentacja, STWiORB - format zip

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 14.01.2020 r. - format pdf

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 14.01.2020 r. - format pdf

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 20.01.2020 r. godz. 10:00

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 20.01.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 28.01.2020 r. - format pdf