Zarządzenie Nr 261/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 261/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2020r.

Pobierz dokument - format pdf