Zarządzenie Nr 264/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 264/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf