Uchwała nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf