Wykaz z dnia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 3 lat grunt o łącznej pow. 0.0290 ha położony w Pleszewie, stanowiący działki nr 762/12 KW KZ1P/00024067/4 i 748/42 KW KZ1P/00009924/9 będące własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf