Zarządzenie Nr 10/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 10/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2020r.

Pobierz dokument - format pdf