Zarządzenie Nr 14/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 14/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf