Zarządzenie Nr 17/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 17/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2288, 2289, 2290 i 2291/2 położonych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf