Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 28/VIII/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf