Zarządzenie Nr 28/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2020

Zarządzenie Nr 28/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2020 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf