Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew GO.271.1.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)."- ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować


Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.03.2020 - format pdf
Informacja o unieważnieniu przetargu z dnia 19.03.2020 - format pdf