Zarządzenie Nr 30/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020

Zarządzenie Nr 30/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 6/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf