Zarządzenie Nr 33/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 33/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf