Zarządzenie Nr 34/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 34/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf