Zarządzenie Nr 278/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 278/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf