Informacje dotyczące programu "Czyste powietrze"

Program "Czyste powietrze" skierowany jest do:

1) Osób fizycznych właścicieli/ współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą (Program nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych, właścicieli kamienic, przedsiębiorców, osób prawnych).

2) Do końca roku 2019 dla osób fizycznych, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania (budynki jednorodzinne nowo budowane).

Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Miasto i Gmina Pleszew wspólnie realizuje program na terenie gminy Pleszew.

Do zadań gminy należy:

1) doradztwo oraz przekazanie informacji o programie "Czyste powietrze"

2) pomoc w wypełnieniu wniosków

3) weryfikacja wniosku (wyjaśnienie błędów z Wnioskodawcą w ciągu 30 dni od złożenia wniosku)

4) wysłanie zweryfikowanego wniosku do WFOŚiGW 5) pomoc Wnioskodawcom przy wypełnieniu wniosku o płatność

Obsługa programu "Czyste Powietrze":

- poniedziałek w godzinach od 1330 do 1630

- wtorek - piątek w godzinach od 800 do 1000

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Informacje, jakie dane należy zgromadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" - format pdf