Zarządzenie Nr 282/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 282/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf