Zarządzenie Nr 39/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020

Zarządzenie Nr 39/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020 w sprawie zmiany planu finansowego z zakresu admnistracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf