Wykaz z dnia 25.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2 oznaczoną w ewidencji gruntów jako  działki nr 1071 zapisaną w KW KZ1P/00001160/9  ark. m.21 o  pow. 0,0460 ha.

Pobierz dokument - format pdf