Zarządzenie Nr 40/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2020

Zarządzenie Nr 40/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansownie jest przyznawane w 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf