Zarządzenie Nr 55/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2020

Zarządzenie Nr 55/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf