Uchwała nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023".

Pobierz dokument - format  pdf