Uchwała nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020.

Pobierz dokument - format pdf