Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf