Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf