Wykaz z dnia 09.03.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 1 roku zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KWYKAZ Z1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1994m2

Pobierz dokument - format pdf