Zarządzenie Nr 65/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2020

Zarządzenie Nr 65/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf