Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.2.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 26.03.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 07.04.2020 r. - format pdf

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 07.04.2020 r. - format pdf

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 15.04.2020 r. godz. 10.00.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna była dnia 15 kwietnia 2020 w godzinach od 10:15 - 12:00.

 Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 15.04.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na Zadania nr 2-6 - dokument zamieszczony dn. 29.04.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 1 - dokument zamieszczony dn. 30.04.2020 r. - format pdf