Zarządzenie Nr 69/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2020

Zarządzenie Nr 69/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf