Zarządzenie Nr 70/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020

Zarządzenie Nr 70/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf