Wykaz z dnia 07.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres 5 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne położone w Bógwidzach :
- działka nr 86/1 o pow. 0,4700 ha R IIIa 0,0200 ha, RIVa 0,4500 ha, KW KZ1P/00034475/0,
- działka nr 86/3 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/4 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/5 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/6 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/7 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/8 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9.

Pobierz dokument - format pdf