Zarządzenie Nr 79/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 79/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2020 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf