Zarządzenie Nr 89/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 89/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf