Zarządzenie Nr 95/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 95/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2020 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf