Zarządzenie Nr 101/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 101/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem,
dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf