Obwieszczenie nr PO.ZUZ.2.4213.5m.2020.SR z dnia 28.04.2020

Obwieszczenie nr PO.ZUZ.2.4213.5m.2020.SR z dnia 28.04.2020 w sprawie wygaszenia w całości decyzji - pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21 marca 2018 roku wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu, znak: PO.ZUZ.2.421.13.2018.MM, w ramach zadania pn. "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszew- realizowane w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf