Uchwała nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf