Zarządzenie Nr 91/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 91/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf