Zarządzenie Nr 110/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2020

Zarządzenie Nr 110/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2020 w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf