Zarządzenie Nr 111/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2020

Zarządzenie Nr 111/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie, na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf