Obwieszczenie GP.6733.18.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.18.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dz 63" w ulicy Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Pleszewie, na terenie działek o nr 3122 i 3105, am.35, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf