Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej s/c PE dz 63" w ulicy Stanisława Augusta Poniatowskiego, Zygmunta Augusta, Jana III Sobieskiego, Władysława Warneńczyka w Pleszewie, na terenie działek o nr 3205/29 (am.34), 3123 (am.35), 3204/1 (am.35), 3083 (am.35), 3023/4 (am.36), 3016/7 (am.36), 3015/4 (am.36), 3023/9 (am.37), obręb miasto Pleszew, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf