Obwieszczenie GP.6733.22.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.22.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN" na terenie działek o nr 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2980/9, 2980/10, am.18, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf