Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowych SN" na terenie działek o nr 2180/2 (am.22), 2180/3 (am.23), 2410/1, 2411, 2412/10, 2412/11 (am.32), obręb Miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf