Zarządzenie Nr 112/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 112/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie : powołania Komisji do spraw wyceny budynków nabytych przez gminę dla potrzeb ewidencji księgowej.

Pobierz dokument - format pdf