Zarządzenie Nr 114/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 114/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wypuszczowi, wicedyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf