Zarządzenie Nr 115/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 115/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie udzielenia Pani Romanie Kaczmarek, dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf